Vanliga frågor


Hur underhåller jag mitt skiffertak?  Det behöver aldrig gå sönder en skifferplatta på ert tak. Men vi rekomenderar att man ser över sitt tak efter varje vinter ifall snö och is har gjort påverkan. Det gäller egentligen alla sorters tak!


Hur lång är livslängden på mitt skiffertak? Vi har arbetat på tak som har legat sen 1890 utan några större skador. Är det lagt fackmannamässigt håller det i hundra år.


Hur utnyttjar jag rotavdraget?  Rotavdraget ger dig rätt till avdrag på 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 kr. Rotavdraget gäller per person och år. Det innebär att två personer som tillsammans äger en bostad kan slå ihop sina rotavdrag och således dra av upp till 100 000 kr av arbetskostnaden för ett större renoveringsprojekt. 

Varje år nollställs ditt ROT-saldo, vilket innebär att du 2021 på nytt har 50 000 kr i rotavdrag att använda dig av.


Hur mycket kostar ett skiffertak? Svårt att svara på. Beroende på storlek på taket, höjden på huset, storleken och sort på skifferplattorna avgör vilket pris som lämnas. 


Hur vet man när det är dags att byta sitt skiffertak? När Nedfallande hela skifferplattor börja släppa från skiffertaket är det ett tydligt tecken på att spiken har börjat rosta sönder. 


Hur lång tid tar det att lägga ett skiffertak? Såklart spelar storleken på både taket och skifferstenen stor roll hur lång tid det tar. Men vid en nyläggning på en standard villa tar det vanligtvis under en månad.


Hur länge har ni jobbat med skiffer?  Vi har jobbat hela våra yrkesliv med Skiffertak. Andra generationen skifferläggare som tidigt fick lära sig yrket redan i yngre ålder. Vi har tillsammmans jobbat över 25 år med skiffertak.


Hur mycket skiffersten kan man återanvända? Skiffersorten avgör till stor del. 

Glava över 90% 

Grythyttan 90%

Dalsland 80%Vilket skiffer ska jag ha på mitt tak? Vid nyläggning är takskiffer från Spanien vanligast, då man inte bryter någon ny skiffer här i Sverige.


Vilken är minsta taklutningen för skiffertak? 18grader är den minsta lutningen som rekommenderas , men då krävs det att skiffertaket spikas på träläkt och har mer överlapp


Vilken underlagspapp har man under ett skiffertak? YEP 2500 används med fördel när man spikar skiffertak. Den tjockare tjärpappen sluter om kring spikhålen och ger en extra säkerhet ifall en skifferplatta får en spricka.


Vilken slags spik använder man sig av? Man använder sig av syrafast skifferspik i olika längder, beroende på tjockleken på takskiffret.


Vilka är reglerna för taksäkerhet?  Vi följer boverkets regler.  Boverket 


Kan man lägga skiffer på alla tak?  Ja , i princip kan man lägga skiffer på alla tak som har en taklutning från 18grader och uppåt.


 Kan man tvätta sitt skiffertak utan att lägga om det? Ja! Det är fördelaktigt att hålla sitt skiffertak mossfritt , då mossan binder fukt och kan få stenen att spricka. En annan fördel är att det är lättare att få en överblick om någon skifferplatta har en spricka.


Kan man montera taksäkerthet på ett gammalt skiffertak? Ja! Det är inga problem att montera taksäkerhet på ett äldre skiffertak.


Kan man laga ett skiffertak? Ja! Det går att återställa trasiga skifferplattor men det krävs specialverktyg och kunskap. Vi stöter på många "lagningar" med synlig genomförning som ej är tillfredsställande tätt. Lagning med skruv och klockspik är inte korrekt.


Kan man ha takskiffer på fasad? Ja! Skifferfasad finns i en mängd olika kulörer och sorter.Hos Grythyttevikens Skiffertak finner ni andra generationens skifferexperter. Släkten har arbetat med skiffertak och skifferfasader sedan år 1990. Vi är ett litet företag som specialiserar oss på skiffer som beklänad på tak och fasad.