Taksäkerhet

 Vi monterar taksäkerhet enligt Boverkets byggregler. Specialtillverkning av konsoler sker utifrån kundens behov.

Taksäkerhetsanordningar:-Fallskydd

-Snörasskydd

-Gångbrygga

-Vajersystem för nya & befintliga skiffertak

-Räcken runt Velux fönster 

-Garanti


Hos Grythyttevikens Skiffertak finner ni andra generationens skifferexperter. Släkten har arbetat med skiffertak och skifferfasader sedan år 1990. Vi är ett litet företag som specialiserar oss på skiffer som beklänad på tak och fasad.