Skiffernock.

Montering
ny råspont.

Grythytte-
skiffer.

Ett gammalt
hantverk.

Diagonal
läggning.

Spikning
skiffer.

Glava skiffer.